Image de présentation du bien n° 244769

A propos de ce bien

Référence: 244769


Notaris Leo Vlaeymans te Sint-Katelijne-Waver zal, nagemeld goed online verkopen, door middel van biedingen, welke online starten op de site www.biddit.be, vanaf dinsdag 08/08/2023 om 13.00u en sluiten op woensdag 16/08/2023 om 13.00u.
Grond(en) met thans vervallen vakantieverblijfje, echter waarop een ééngezinswoning gebouwd zou mogen worden volgens de voorwaarden van het afgeleverd stedenbouwkundig attest, gestaan en gelegen te Ranst (Oelegem), Zandhovensteenweg 90 en ter plaatse gekend "Loddershoek", volgens titel ten kadaster bekend, sectie A, nummers 655/a, 655/b en 657/d, voor een gezamenlijke oppervlakte van zesduizend tweehonderdvijftig vierkante meter (6250 m²), thans ten kadaster bekend, sectie A, nummers 657/D partitie P0000 (gekend als 'bouwland' voor oppervlakte van 1115 m²), 655/B partitie P0000 (gekend als 'vakantieverblijf' voor oppervlakte van 65 m²), en 655/A partitie P0000 (gekend als 'bos' voor een oppervlakte van 5070 m²), voor een gezamenlijke oppervlakte van zesduizend tweehonderdvijftig vierkante meter (6250 m²).
Gezamenlijk KI (niet-geïndexeerd): honderd en vier euro (104,00 EUR).
keuring elektr.: niet conform, EPC: 20230404-0002848343-KNR-1 met energielabel F. Stedenbouwk. info: 1) bestemming: deels gelegen in woongebieden en deels in agrarische gebieden, 2) gn stedenbouwk. dagvaarding/vonnis; 3) Recht van voorkoop: De Vlaamse Waterweg NV; 4) stedenbouwkundig attest afgeleverd op zeven april tweeduizend tweeëntwintig door de gemeente Ranst voor het bouwen van een eengezinswoning aan Zandhovensesteenweg 96 in Oelegem
Blanco bodemattesten. Vrij zuiver en onbelast. ERFDIENSTBAARHEDEN: Wegenissen: uitweg langs de bestaande wegenis en publieke voetweg nr 34 naar de Zandhovensteenweg."
Beschikbaar na definitief worden van verkoping, mits volledige betaling van prijs en kosten. BEZICHTIGING: Aangezien het goed voornamelijk een grond betreft en het "vervallen vakantieverblijf" toegankelijk is, kunnen de kandidaat-kopers het goed gaan bezichtigen wanneer zij wensen.
PV TOEWIJZING: na aanvaarding hoogste bod en behoudens uitoefening van het voorkooprecht, ondertekening op notariskantoor Vlaeymans, Verdonck & Knevels te Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 20, op maandag 21/08/2023 om 18.00u.

Informations générales

  • Libre à partir duAutre
  • Type de bienTerrains
  • Revenu cadastral104 €

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale6250m2

Informations énergétiques

  • Autres remarquesvoor vervallen vakantieverblijfje: keuring elektr.: niet conform, EPC: 20230404-0002848343-KNR-1 met energielabel F.

Informations urbanistiques

  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansdeels gelegen in woongebieden en deels in agrarische gebieden
  • Inondabilité de la zonePas d’application

Données relatives à la protection du patrimoine

  • Le bien est protégé ou repris dans un inventaire établiNon

Documents et pièces jointes

Documents et pièces jointes de la vente online

Vente online

Faire offre à partir de

180 000 €

Informations de vente

Vente terminée
Logo du partenaire Biddit

Date de début: 08/08/2023 13:00

Date de fin: 16/08/2023 13:00

Pas d'enchère: 1 000 €

Voir la fiche sur Biddit.be

Vendu par l'étude VLAEYMANS, VERDONCK & KNEVELS

Informations de visite

Aangezien het goed voornamelijk een grond betreft en het "vervallen vakantieverblijf" toegankelijk is, kunnen de kandidaat-kopers het goed gaan bezichtigen wanneer zij wensen.