Image de présentation du bien n° 247778

A propos de ce bien

Référence: 247778


Mooi en rustig gelegen grond met bos te Alsemberg, Meygemheide, aan de Klutsstraat. Dit perceel is kadastraal bekend als weiland. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft betrekkelijk dit perceel het volgende gemeld: "Het perceel te Beersel, 23001D0051/00A000 is reeds geruime tijd bebost. Volgens onze gegevens is de beboste grond ouder dan 22 jaar. In 2018 werd een kapping van een fijnsparrenbos gunstig beoordeeld. Dit onder voorwaarde van herbebossing. Deze herbebossing is nu in ontwikkeling. ...In het landschappelijk waardevol agrarisch gebied en recreatiegebied geldt volgens het Bosdecreet een verbod op ontbossen. In het woongebied kan volgens dit decreet mits een omgevingsvergunning tot ontbossen en boscompensatie een ontbossing uitgevoerd worden. Nadere info vindt u hierover op: https://natuurenbos.vlaanderen.be/bomen-en-bossen/bomen-kappen-bos/bos-verdwijnt-ontbossing".

Informations générales

  • Libre à partir duÀ l'acte
  • Type de bienTerrains
  • Revenu cadastral11 €

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale2985m2

Informations urbanistiques

  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansHet perceel is deels gelegen in 1) landschappelijk waardevolle agrarische gebieden; 2) in woongebieden met landelijk karakter en 3) in recreatiegebieden (zie ook bijgevoegd document gewestplan pagina 31 en 32).
  • Inondabilité de la zonePas d’application

Données relatives à la protection du patrimoine

  • Le bien est protégé ou repris dans un inventaire établiOui
  • Type d'inventairePaysage culturo-historique protégé

Vente de gré à gré

Prix souhaité

40 000 €

Vendu par l'étude Notaris Ingmar De Kegel

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.

Informations de visite

Het goed is vrij te bezoeken op eigen risico.