Image de présentation du bien n° 204388

A propos de ce bien

Référence: 204388


GEMEENTE WILLEBROEK- vierde afdeling - Blaasveld :
KOOP 1:
Een perceel bouwgrond bestemd voor een halfopen bebouwing gelegen aan de Heihoek (met voorlopig huisnummer 9), kadastraal bekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie
B deel van nummer(s) 617A P0000 en 649C P0000, met nieuw kadastraal nummer 753AP0000 met een oppervlakte volgens het meetplan van zeshonderd zesentwintig vierkante
meter (626 m²).

Opmetingsplan
Voormeld goed staat afgebeeld op een opmetingsplan, opgemaakt door mevrouw Emilyn Vekeman, landmeter-expert te Erpe-Mere op 4 maart 2021 en is aangeduid als LOT 1, welk
plan is gehecht gebleven aan de akte verkaveling verleden voor mij notaris met tussenkomst van notaris Léopold Derbaix, voornoemd, op heden even voor deze.

Voormeld plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 12004/10219.

Informations générales

  • Libre à partir duÀ l'acte
  • Type de bienTerrains

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale626m2

Informations sur les commodités et facilités

  • Magasins à proximité
  • Autoroute à proximité

Informations financières

  • Revenu cadastral à définir

Informations urbanistiques

  • Permis d'urbanisation ou permis de lotir
  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansWoongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden.
  • Inondabilité de la zonePas d’application

Vente online

Faire offre à partir de

130 000 €

Informations de vente

Vente terminée
Logo du partenaire Biddit

Date de début: 22/11/2021 11:00

Date de fin: 30/11/2021 11:00

Pas d'enchère: 1 000 €

Voir la fiche sur Biddit.be

Vendu par l'étude de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen

Informations de visite

Het goed zal door de kandidaat-kopers vrij kunnen bezocht worden.