Image de présentation du bien n° 206359

A propos de ce bien

Référence: 206359


LOT 5 – UITSTEKEND GELEGEN BOUWGROND voor OPEN BEBOUWING – REGISTRATIERECHTEN 10%
Tervuren (Moorsel) - achterin gelegen perceel achter de huisnummers 67 en 69.
Een perceel BOUWGROND voor OPEN BEBOUWING gelegen in de woonwijk Moorsel, te Tervuren, met een gemeten oppervlakte van 6 are 17 centiare, zijnde lot 5 van de goedgekeurde en niet-vervallen (wijzigende) verkaveling, vergunning verleend door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 28 juni 2018 (dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2015-0264-DEP-02). Oorspronkelijke vergunning verleend door de gemeente Tervuren op 10 maart 2003 met gemeentelijke referte 297/V/406. De meest recente stedenbouwkundige bestemming is woongebied. Vrij van gebruik en verhuring: beschikbaar mits be-taling prijs en toewijzigingskosten en na oplevering infrastructuurwerken.
Eengezinswoning met mogelijkheid tot bijkomend zorgwonen. Functies complementair aan wonen niet toegelaten. Maximale gabarit: gelijkvloers en een verdieping ingewerkt in het dakvolume. Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan te vragen door de koper. Blanco bodemattest. Het PV van toewijzing zal, behoudens andersluidende instructies van de notaris en behoudens inhouding van het goed, ondertekend worden op het kantoor van de notaris op vrijdag 17 december 2021 om 14 uur. Extra informatie via het kantoor van notaris Mostaert, Maere & Van Elslande (T. 016/36.22.13 of veerle@mmve-notarissen.be).

Informations générales

  • Libre à partir duÀ l'acte
  • Type de bienTerrains

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale617m2

Informations financières

  • Revenu cadastral à définir

Informations urbanistiques

  • Permis d'urbanisation ou permis de lotir
  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansWoongebied
  • Inondabilité de la zonePas d’application

Vente online

Faire offre à partir de

277 650 €

Informations de vente

Logo du partenaire Biddit

Date de début: 06/12/2021 15:00

Date de fin: 14/12/2021 15:00

Pas d'enchère: 1 000 €

Voir la fiche sur Biddit.be

Vendu par l'étude MOSTAERT, MAERE & VAN ELSLANDE, geassocieerde notarissen

Visite virtuelle

Découvrez le bien en visite virtuelle !

Visiter maintenant