Image de présentation du bien n° 206502

A propos de ce bien

Référence: 206502


TE KOOP ONLINE op biddit.be
4 percelen bouwgrond HOB Blektestraat te Aalst/Hofstade

Stad AALST, vijfde afdeling/Hofstade
KOOP EEN: Perceel bouwgrond voor halfopen eengezinswoning, Blektestraat (rechts van het huisnummer 77), gekadastreerd sectie C deel van nrs. 404LP0000, 404NP0000, en 441TP0000, groot 4 a. 83 ca., lot 1 van de verkaveling.
KOOP TWEE: Perceel bouwgrond voor halfopen eengezinswoning, Blektestraat, gekadastreerd sectie C deel van nrs. 404LP0000, 404NP0000, en 441TP0000, groot 3 a. 21 ca., lot 2 van de verkaveling.
KOOP DRIE: Perceel bouwgrond voor halfopen eengezinswoning, Blektestraat, gekadastreerd sectie C deel van nrs. 404NP0000 en 441TP0000, groot 3 a. 20 ca., lot 3 van de verkaveling.
KOOP VIER: Perceel bouwgrond voor halfopen eengezinswoning, Blektestraat, gekadastreerd sectie C deel van nr. 441TP0000, groot 2 a. 86 ca., lot 4 van de verkaveling.

Stedenbouw: woongebieden met landelijk karakter volgens het Gewestplan; zones I (zone voor open bebouwing), XII (bouwvrije zone) en XIII (zone voor koeren en hovingen) volgens het Bijzonder Plan van aanleg 2.24_7_2 – BPA Hofstade-Centrum nummer 2a en 2b; omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden afgeleverd door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 17 oktober 2019 (dossiernummer 1904904).

Vrij van gebruik. Beschikbaar voor zover prijs en kosten betaald zijn.

Kadastraal perceel nr. 441TP0000 gedeeltelijk gelegen in risicozone voor overstroming. Percelen nrs. 404LP0000 en 404NP0000 niet gelegen in één van de risicozones voor overstroming.
Kadastraal perceel nr. 404LP0000 niet gelegen in mogelijks/effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in afgebakend overstromingsgebied, noch in afgebakende oeverzone.
Kadastraal perceel nr. 404NP0000 voor gedeelte gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied, doch niet gelegen in afgebakend overstromingsgebied noch in afgebakende oeverzone.
Kadastraal perceel 441TP0000 voor gedeelte gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied, doch niet gelegen in afgebakend overstromingsgebied noch in afgebakende oeverzone.

TE KOOP ONLINE: biddit.be – ref. Code:
Bieden op koop één vanaf: 150.000,00 EUR
Bieden op koop twee vanaf: 120.000,00 EUR
Bieden op koop drie vanaf: 130.000,00 EUR
Bieden op koop vier vanaf: 125.000,00 EUR
Start op: 13 december 2021 om 13.00 u
Eindigt op: 21 december 2021 om 13.00 u

Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor, zie ook www.immoweb.be of notaris.be/immo.

Informations générales

  • Libre à partir duÀ l'acte
  • Type de bienTerrains

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale483m2

Informations financières

  • Revenu cadastral à définir

Informations urbanistiques

  • Permis d'urbanisation ou permis de lotir
  • Inondabilité de la zonePartiellement dans une zone sensible aux inondations effective

Données relatives à la protection du patrimoine

  • Le bien est protégé ou repris dans un inventaire établiNon

Documents et pièces jointes de la vente online

Vente online

Faire offre à partir de

150 000 €

Informations de vente

Vente terminée
Logo du partenaire Biddit

Date de début: 13/12/2021 10:00

Date de fin: 21/12/2021 10:00

Pas d'enchère: 1 000 €

Voir la fiche sur Biddit.be

Vendu par l'étude Notaris Van den Bossche Pascale