Image de présentation du bien n° 207266

A propos de ce bien

Référence: 207266


Notaris Dirk Seresia te Overpelt zal via een online openbare verkoop op www.biddit.be overgaan tot de openbare verkoop van:
GEMEENTE PELT - vierde afdeling - Neerpelt - tweede afdeling
Een perceel grond, ter plaatse gekend “Herent 24”, kadastraal gekend sectie D, nummer 0093S P0000, groot volgens kadaster zeven are achtendertig centiare (7a 38ca). KI:4.
Ingebruikname: na betaling van koopsom en kosten.
Stedenbouw: WgLk, Gvg, Gvkr, Gmo, Gvv.
Integraal waterbeleid: Niet overstromingsgevoelig.
Erfgoed: Geen erfgoed.
De biedingen zullen geopend worden op maandag 3 januari 2022 om 10u en zullen eindigen op dinsdag 11 januari om 10u, onder voorbehoud van eventuele verleningen ingevolge de zandloper en/of storingen op het biedingsplatform.
Inlichtingen: Kantoor van notaris Dirk Seresia te Pelt, J. De Vriendtstraat 23, Tel: 011/51.02.70 - Fax: 011/64.76.85 - E-mail: notaris@seresia.be - Website: www.seresia.be

Informations générales

  • Libre à partir duÀ l'acte
  • Type de bienTerrains
  • Revenu cadastral4 €

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale738m2

Informations urbanistiques

  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansWoongebied met landelijk karakter
  • Inondabilité de la zonePas d’application

Vente online

Faire offre à partir de

80 000 €

Informations de vente

Logo du partenaire Biddit

Date de début: 03/01/2022 10:00

Date de fin: 11/01/2022 10:00

Pas d'enchère: 1 000 €

Voir la fiche sur Biddit.be

Vendu par l'étude Notaris Dirk SERESIA

Visite virtuelle

Découvrez le bien en visite virtuelle !

Visiter maintenant