Image de présentation du bien n° 233766

A propos de ce bien

Référence: 233766


Stad Tienen -Tiende kadastrale afdeling - Oplinter
KOOP 1:
a) Een perceel bouwgrond bestemd voor halfopen bebouwing gelegen aan de Kummenbaan gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 128/A P0000 voor een gemeten oppervlakte van zeven are negenentachtig centiare (7a 89ca) zoals voormeld goed staat afgebeeld als lot 1 op voormeld metingsplan opgesteld door landmeter Jean-Luc Smolders, te Tienen, op 4 april 2021 ,welk plan gehecht is gebleven aan de verkavelingsakte verleden voor ondergetekende notaris Albert Janssen, te Tienen, op 27 oktober 2022.
Nieuw perceelidentificatienummer: 128/B P0000.
b) Een voorliggend perceel grond gelegen aan de Kummenbaan gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 128/A P0000 voor een gemeten oppervlakte van tweeënzeventig centiare (72ca) zoals voormeld goed staat afgebeeld als lot 4 op voormeld metingsplan.
Nieuw perceelidentificatienummer: 128/E P0000.

Informations générales

  • Libre à partir duÀ définir
  • Type de bienTerrains

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale861m2

Informations urbanistiques

  • Permis d'urbanisation ou permis de lotir
  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansdeels in woongebied en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
  • Inondabilité de la zonePartiellement dans une zone sensible aux inondations possible

Données relatives à la protection du patrimoine

  • Le bien est protégé ou repris dans un inventaire établiNon

Documents et pièces jointes de la vente online

Vente online

Faire offre à partir de

110 000 €

Informations de vente

Vente terminée
Logo du partenaire Biddit

Date de début: 12/12/2022 13:00

Date de fin: 20/12/2022 13:00

Pas d'enchère: 1 000 €

Voir la fiche sur Biddit.be

Vendu par l'étude Janssen & Driesen, geassocieerde notarissen