Presentatiebeeld van het pand n° 234125

In verband met dit goed

Referentie: 234125


STAD LOMMEL, vijfde afdeling -
Lot 1: perceel bouwgrond gelegen aan de Sint-Jozefstraat, gekend volgens titel sectie B, deel van nummer 866q6 en volgens huidig kadaster sectie B, nummer 0866W8P0000, met een oppervlakte volgens meting van zes are elf centiare (6 a 11 ca).
Aangeduid als Lot 1 op het verkavelingsplan.

Onderhavige verkoop geschiedt niet onder de opschortende voorwaarde van financiering door de koper.
Onderhavige verkoop geschiedt niet onder toepassing van een instelpremie.

Gebruikstoestand: vrij van gebruik.

Stedenbouw: de notaris vermeldt en informeert, in toepassing van artikel 5.2.1. van de Codex, zoals blijkt uit 1° een stedenbouwkundig uittreksel de dato 7 juli 2022, 2° de verklaringen van de verkoper en 3° het hypothecair getuigschrift dat:
1. voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd uitgereikt;
2. de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed, op basis van de benamingen gebruikt in het plannenregister, luidt als volgt: woongebied;
3. het goed geen voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO (zijnde rechterlijke of bestuurlijke maatregelen), noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;
4. het goed niet bezwaard is met een voorkooprecht overeenkomstig artikel 2.4.1. van de Codex en niet bezwaard is met een voorkooprecht vermeld in artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;
5. er een verkavelingsvergunning/ omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is op het goed afgeleverd op 15 maart 2022, referte OMV_2021197339;
6. het goed geen voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
7. het goed geen voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit met betrekking tot de complexe projecten.

Verkaveling: omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lommel op 15 maart 2022 onder referentie OMV_2021197339.

Risico-/overstromingsgevoelig gebied: niet gelegen in een risicozone voor overstromingen, niet in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied; niet in afgebakend overstromingsgebied of – oeverzone.

Onroerend erfgoed: niet opgenomen in inventaris; niet beschermd;

Bodemtoestand: attest dd. 27 juni 2022, inhoud luidt:
"Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS:
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT:
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN:
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

KLIM: niet gelegen in de directe nabijheid van transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen en geen wettelijke erfdienstbaarheden aanwezig ten gunste van entiteiten die aangesloten zijn aan voormelde database.

Algemene informatie

  • Vrij vanafBij de akte
  • PandtypeGronden

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster611m2

Financiële gegevens

  • Kadastraal inkomen te bepalen

Stedelijke informatie

  • Verkavelingsvergunning
  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenWoongebied
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Online verkoop

Doe een bod van

112.295 €

Verkoop informatie

Logo van partner Biddit

Startdatum: 05/12/2022 10:00

Einddatum: 13/12/2022 10:00

Geen bod: 1.000 €

De fiche bekijken op Biddit.be

Verkocht door de notaris FLEMINGS & JANSEN

Bezoekgegevens

vrij

Virtueel bezoek

Ontdek het vastgoed tijdens een virtueel bezoek

Nu bezoeken