Presentatiebeeld van het pand n° 235418

In verband met dit goed

Referentie: 235418


STAD RONSE – EERSTE AFDELING:
Een perceel grond, gelegen Libbrechtstraat, ten kadaster bekend volgens kadastrale legger sectie B nummer 63/S P0000 en volgens titel sectie B nummer 63/S, met een oppervlakte volgens kadastrale legger en titel van twee are drieëntachtig centiare (2a 83ca) en met een kadastraal inkomen van 3,00 euro.
- Geen recente stedenbouwkundige vergunning;
- Volgens het gewestplan “Oudenaarde” gelegen in woongebied en volgens het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Ronse’ de dato 22 december 2008 gelegen in stedelijk gebied;
- Niet het voorwerp van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de VCRO en geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende;
- Geen voorkooprecht overeenkomstig art. 2.4.1 VCRO en art. 34 van het decreet van 25/04/2014 betreffende complexe projecten, wel overeenkomstig de Vlaamse Wooncode;
- Geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing;
- Geen voorkeurs- of projectbesluit;
- Geen aanduiding als watergevoelig openruimtegebied;
Gebruik: In gebruik door een derde zonder contract, noch titel. De koper zal zelf het nodige moeten doen om de grond vrij te krijgen.
Bezoek: het goed is vrij toegankelijk.
Inlichtingen: Ten kantore

Algemene informatie

  • Vrij vanafBij de akte
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen3 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster283m2

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenWoongebied
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Online verkoop

Doe een bod van

7.500 €

Verkoop informatie

Logo van partner Biddit

Startdatum: 06/02/2023 13:00

Einddatum: 14/02/2023 13:00

Geen bod: 500 €

De fiche bekijken op Biddit.be

Verkocht door de notaris NOTARIS TACK JESSICA, NOTARISVENNOOTSCHAP

Bezoekgegevens

Vrij te bezichtigen