Presentatiebeeld van het pand n° 255857

In verband met dit goed

Referentie: 255857


STAD TONGEREN - vijftiende afdeling - Lauw
Een perceel weiland, gelegen ter plaatse, "Aen de Rechtstraet", gekend volgens huidig kadaster, sectie A, nummer 721 P0000, groot drieënveertig are (43a).
Kadastraal inkomen: negenentwintig euro (€ 29,00)

Het perceel is verpacht

Bestemming: agrarisch gebied

De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag.

Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren, Luikersteenweg 265, uiterlijk op 6 mei 2024 om 12.00 uur.

De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op woensdag 8 mei 2024 om 11.00 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper.
De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed.

De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent. Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden middels kennisgeving van een ontwerp van de akte opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop. Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt binnen de maand na kennisgeving van het ontwerp van de akte, zal de notaris de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.

P score: A

Algemene informatie

  • Vrij vanafAndere
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen29 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster4300m2

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenagrarisch gebied
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Uit de hand te koop

Bieden vanaf

21.500 €

Verkocht door de notaris Notaris Jean-Marie THIJS

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.