Presentatiebeeld van het pand n° 215321

In verband met dit goed

Referentie: 215321


GEMEENTE MERELBEKE (VOORHEEN LEMBERGE):
In een appartementsgebouw, genaamd “Res. Cedric”, te 9820 MERELBEKE (OUD GRONDGEBIED LEMBERGE), KOUTERSTRAAT 1; Merelbeke 3e afd. (Lemberge), sectie A, nr 0067T3 P0000, opp. (950 m²):
a) Het appartement genummerd 0.01, Glvls, gekend met politienr 1, omv. volgens titel en nagemelde basisakte:
In privatieve en uitsluitende eigendom:
Woonkamer met aanpalend terras, open keuken, badkamer met WC en slaapkamer.
In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: (74/1.000°) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond.
b) Een (niet te lokaliseren) autostaanplaats nr 4, omv.volgens titel en nagemelde basisakte:
In privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke autostaanplaats;
In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: (3/1.000°) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond.
Volgens kadastrale legger worden de goederen sub a) en b) samen aangeduid met referte “KOUTERSTR 1 (A.GV/0.01/S.4)”, perceelidentificatienr 0067T3 P0002 en K.I. 549 euro.
c) Een (niet te lokaliseren) autostaanplaats nr 5, omv. volgens titel en nagemelde basisakte:
In privatieve en uitsluitende eigendom: de autostaanplaats zelf
In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: (3/1.000°) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond.
Volgens kadastrale legger aangeduid met referte “KOUTERSTR 1 (S.5)”, perceelidentificatienr 0067T3 P0016 en K.I. 24 euro.
BELANGRIJKE OPMERKING met betrekking tot de NIET TE LOKALISEREN ‘AUTOSTAANPLAATSEN MET NUMMERS 4 EN 5’:
De notaris stelt vast:
-Dat de 8 autostaanplaatsen van het gebouwencomplex zoals deze zijn aangeduid op een plan dat aan de gemelde basisakte werd gehecht, zich FEITELIJK NIET BEVINDEN OP DE PLAATSEN ZOALS ZE OP HET PLAN ZIJN AANGEDUID EN DAT HET ACTUEEL FEITELIJK GEBRUIK VAN DE 8 AUTOSTAANPLAATSEN (WAARONDER AUTOSTAANPLAATSEN MET NUMMERS 4 EN 5) NIET OVEREENSTEMT MET WAT IN DE BASISAKTE IS VERMELD.
-Dat tot op heden voor dit gebouwencomplex GEEN CORRECTE HERLOKALISATIE VAN AUTOSTAANPLAATSEN HEEFT PLAATSGEVONDEN hetgeen dient te gebeuren via de syndicus op basis van een wijzigende basisakte;
-Dat de vermelding in de koopakte van 8 september 2004 voor wat betreft autostaanplaats nummer 5 “met mogelijkheid tot het bouwen van een garage volgens de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gemeente Merelbeke op 19 september 2003” VOLSTREKT ONJUIST is;
DAT GEEN ENKELE VAN DE ‘GESLOTEN GARAGEBOXEN’ ZOALS DEZE ZIJN OPGERICHT AAN DE ZUIDELIJKE ZIJDE VAN HET GEBOUWENCOMPLEX (AAN DE RECHTERZIJDE VAN HET PERCEEL GEZIEN VANUIT DE KOUTERSTRAAT) DEEL UITMAAKT VAN ONDERHAVIGE TEKOOPSTELLING vermits deze garages juridisch de eigendom van de Vereniging van Medeëigenaars zijn en NIET VAN EEN INVIDUELE MEDEËIGENAAR en deze garages evenmin gekend of beschreven zijn in de basisakte. Verhuurd sedert juli 2009 voor een huurprijs – naar verklaring van de huurder - van € 440/maand

Algemene informatie

 • Vrij vanafAndere
 • PandtypeAppartementen
 • Kadastraal inkomen573 €

Samenstelling

 • 1 slaapkamer

Bijkomende informatie

 • Terras

Gebouw en tuin gegevens

 • Oppervlakte kadaster950m2

Energiegegevens

 • Energiescore (kengetal) van het EPC195 kWh/m2
 • Unieke code van het EPC-certificaat20220325-0002571181-res-1

Stedelijke informatie

 • Verkavelingsvergunning
 • Stedenbouwkundige vergunning
 • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenWoongebied met landelijk karakter
 • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

 • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Online verkoop

Doe een bod van

70.000 €

Verkoop informatie

Logo van partner Biddit

Startdatum: 12/06/2022 14:00

Einddatum: 20/06/2022 14:00

Geen bod: 1.000 €

De fiche bekijken op Biddit.be

Verkocht door de notaris Notaris Dirk Delbaere

Bezoekgegevens

- elke woensdag van zeventien uur tot achttien uur; - elke zaterdag van tien uur tot elf uur dertig, en dit voor de eerste maal vanaf zaterdag 21 mei 2022. De kijkdagen lopen tot en met zaterdag 18 juni 2022