Presentatiebeeld van het pand n° 234123

In verband met dit goed

Referentie: 234123


STAD LOMMEL, vijfde afdeling -
Woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gekend volgens titel sectie B, deel van nummers 866F3 en 866q6, en volgens huidig kadaster sectie B, nummer 0866H8P0000, met een oppervlakte van zestien are twaalf centiare (16 a 12 ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zevenhonderd éénendertig euro (€ 731,00).

Onderhavige verkoop geschiedt niet onder de opschortende voorwaarde van financiering door de koper.
Onderhavige verkoop geschiedt niet onder toepassing van een instelpremie.

Gebruikstoestand: vrij van gebruik/niet verhuurd.

Stedenbouw: de notaris vermeldt en informeert, in toepassing van artikel 5.2.1. van de Codex, zoals blijkt uit 1° een stedenbouwkundig uittreksel de dato 7 juli 2022, 2° de verklaringen van de verkoper en 3° het hypothecair getuigschrift dat:
1. voor het goed volgende stedenbouwkundige vergunning(en) of omgevingsvergunning(en) voor stedenbouwkundige handelingen werd(en) uitgereikt: voor het bouwen van een bungalow op 22 mei 1964 (referte: 1964/00456);
2. de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed, op basis van de benamingen gebruikt in het plannenregister, luidt als volgt: woongebied;
3. het goed geen voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO (zijnde rechterlijke of bestuurlijke maatregelen), noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;
4. het goed niet bezwaard is met een voorkooprecht overeenkomstig artikel 2.4.1. van de Codex en niet bezwaard is met een voorkooprecht vermeld in artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;
5. er geen verkavelingsvergunning/ omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is op het goed;
6. het goed geen voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
7. het goed geen voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit met betrekking tot de complexe projecten.
Geen vergunning voor vervallen kippenhok en duiventil die er al meer dan 40 jaar staan

Risico-/overstromingsgevoelig gebied: niet gelegen in een risicozone voor overstromingen, niet in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied; niet in afgebakend overstromingsgebied of – oeverzone.

Onroerend erfgoed: niet opgenomen in inventaris; niet beschermd;

EPC : 466 kWh/m²jaar; nummer van het certificaat is 20210130-0002366528-RES-1.

Elektrische installatie: bij proces-verbaal van 3 februari 2021 werd door ACEG VZW vastgesteld dat de installatie niet voldoet aan de voorschriften van het Boek 1.

Bodemtoestand: attest dd. 21 januari 2021, inhoud luidt:
"2. Inhoud van het bodemattest:
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS:
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT:
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 BIJKOMEND ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN:
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

Leegstand: het goed is niet opgenomen in het register van leegstaande gebouwen en/of woningen, niet in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, niet op de lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen noch op de lijst ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

KLIM: niet gelegen in de directe nabijheid van transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen en geen wettelijke erfdienstbaarheden aanwezig ten gunste van entiteiten die aangesloten zijn aan voormelde database.

Algemene informatie

 • Vrij vanafBij de akte
 • Gebouw1965
 • PandtypeHuizen
 • Kadastraal inkomen731 €
 • Aantal gevels4

Samenstelling

 • 3 slaapkamers
 • 1 badkamer

Bijkomende informatie

 • Aantal parkeerplaatsen binnen1

Gebouw en tuin gegevens

 • Oppervlakte kadaster1612m2

Energiegegevens

 • Energiescore (kengetal) van het EPC466 kWh/m2
 • Unieke code van het EPC-certificaat20210130-0002366528-RES-1

Stedelijke informatie

 • Stedenbouwkundige vergunning
 • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenWoongebied
 • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Online verkoop

Doe een bod van

175.000 €

Verkoop informatie

Logo van partner Biddit

Startdatum: 05/12/2022 10:00

Einddatum: 13/12/2022 10:00

Geen bod: 1.000 €

De fiche bekijken op Biddit.be

Verkocht door de notaris FLEMINGS & JANSEN

Bezoekgegevens

na voorafgaande afspraak

Virtueel bezoek

Ontdek het vastgoed tijdens een virtueel bezoek

Nu bezoeken