Presentatiebeeld van het pand n° 234515

In verband met dit goed

Referentie: 234515


de verpachting geschiedt voor een termijn van 9 opeenvolgende jaren, die een aanvang zal nemen op 01 juli 2022 om te eindigen op 30 juni 2031.
De eigendommen zijn gelegen op het grondgebied van de gemeenten: Nieuwpoort: Ramskapelle, Sint-Joris/ Koksijde: Oostduinkerke, Wulpen/ De Panne: Adinkerke/ Diksmuide: Stuivekenskerke/ Middelkerke: Westende.

Lot 1:
Het jachtrecht op zevenenvijftig hectare achtenvijftig are (57ha 58a 00ca) te Nieuwpoort (Sint-Joris), ter plaatse genaamd "Nieuwland Polder", "Kerkhoek", en "Buyten Dycken", kadastraal gekend onder Nieuwpoort, derde afdeling, Sint-Joris, sectie A, nummers 112/B P0000, 113 P0000, 114 P0000, 142 P0000 tot en met 157 P0000, 158/A P0000, 159 P0000, 213 P0000, 214 P0000 tot en met 220 P0000, 229 P0000 tot en met 238 P0000, 251 P0000 tot en met 253 P0000, 254/A P0000, 255/A P0000, 256 P0000, 257 P0000, 259 P0000, 260 P0000, 271A P0000, 278/A P0000, 279 P0000, 280/B P0000, 281 P0000, 283 P0000, 286/A P0000, 290/A P0000, 291 P0000, 296/A P0000, 303/A P0000, 304/B P0000 en 304/C P0000

Algemene informatie

  • Vrij vanafAndere
  • PandtypeGronden

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster575800m2

Stedelijke informatie

  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Openbare verkoop

Instelprijs

Prijs niet bekend gemaakt

Enige zitting

Datum: 16/12/2022

Tijd: 14:30

Adres: zaal Iseland Kaaiplein 2, 8620 Nieuwpoort

Deze openbare verkoop heeft slechts één zitdag

Verkocht door de notaris Notaris Bruno Van Damme

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.

Bezoekgegevens

De verpachting geschiedt onder de voorwaarden vastgesteld in het lastenkohier dat samen met een overzicht van de loten en percelen ter inzage ligt op het notariskantoor of op eenvoudig verzoek per mail kan worden aangevraagd.