Presentatiebeeld van het pand n° 234911

In verband met dit goed

Referentie: 234911


De verpachting geschiedt voor een termijn van 9 opeenvolgende jaren, die een aanvang zal nemen op 01 juli 2022 om te eindigen op 30 juni 2031.

Lot 6:
Het jachtrecht op vier hectare achtenzestig are eenenveertig centiare (04ha 68a 41ca) te Nieuwpoort (Ramskapelle), ter plaatse genaamd "Blauwhofhoek", kadastraal bekend onder Nieuwpoort (vierde afdeling) - Ramskapelle, sectie A, nummers 236B P0000 en 245A P0000.

Algemene informatie

  • Vrij vanafAndere
  • PandtypeGronden

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster46841m2

Openbare verkoop

Instelprijs

Prijs niet bekend gemaakt

Enige zitting

Datum: 16/12/2022

Tijd: 14:30

Adres: zaal Iseland Kaaiplein 2, 8620 Nieuwpoort

Deze openbare verkoop heeft slechts één zitdag

Verkocht door de notaris Notaris Bruno Van Damme

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.

Bezoekgegevens

De verpachting geschiedt onder de voorwaarden vastgesteld in het lastenkohier dat samen met een overzicht van de loten en percelen ter inzage ligt op het notariskantoor of op eenvoudig verzoek per mail kan worden aangevraagd.