Presentatiebeeld van het pand n° 234922

In verband met dit goed

Referentie: 234922


De verpachting geschiedt voor een termijn van 9 opeenvolgende jaren, die een aanvang zal nemen op 01 juli 2022 om te eindigen op 30 juni 2031.

Lot 13:
Het jachtrecht op zestien hectare zesenveertig are dertig centiare (16ha 46a 30ca) te Middelkerke (Westende), ter plaatse genaamd "Kerk Hoek", "Boondyckhoek" en "Oost Hoek", kadastraal bekend onder Middelkerke (tiende afdeling) - Westende, sectie A, nummers 89/A P0000, 95/B P0000, 95/C P0000, 96 P0000 tot en met 99 P0000, 100/A P0000, 111/A P0000, 111/B P0000, 112/A P0000, 113/ A P0000, 151/B P0000, 152/B P0000, 186 P0000 tot en met 190 P0000, 198/A P0000, 199/B P0000, 206/L P0000, 206/K P0000, 209/A P0000, 212/A P0000 tot en met 215/A P0000, 216/B P0000, 223/B P0000, 325 P0000 tot en met 328 P0000, 329A P0000, 330B P0000, 331A P0000, 331C P0000 en 332F P0000.

Algemene informatie

  • Vrij vanafAndere
  • PandtypeGronden

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster164630m2

Openbare verkoop

Instelprijs

Prijs niet bekend gemaakt

Enige zitting

Datum: 16/12/2022

Tijd: 14:30

Adres: zaal Iseland Kaaiplein 2, 8620 Nieuwpoort

Deze openbare verkoop heeft slechts één zitdag

Verkocht door de notaris Notaris Bruno Van Damme

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.

Bezoekgegevens

De verpachting geschiedt onder de voorwaarden vastgesteld in het lastenkohier dat samen met een overzicht van de loten en percelen ter inzage ligt op het notariskantoor of op eenvoudig verzoek per mail kan worden aangevraagd.