Presentatiebeeld van het pand n° 234613

In verband met dit goed

Referentie: 234613


STAD GENT- negenentwintigste afdeling - Mariakerke :
Een garagecomplex op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te Gent, Mariakerke, langsheen de Volkshaardstraat 55+ (lot 26), gekend na prekadastratie onder sectie A, perceelnr 1017E2 P0000 -voorheen sectie A, perceelnr 699H2 (zijnde de garages) en deel van perceelnr 699S2 P0000 (zijnde de grond)-, met een opgemeten oppervlakte van (947m² 75dm²) en een oppervlakte volgens kadaster van negenhonderdvierkante meter achtenveertig vierkante decimeter. Niet geïndexeerd K.I.€ 964,00.
OPMETINGSPLAN – PERCEELIDENTIFICATIE :
Zo en gelijk voormeld perceel als het lot 26 is beschreven en aangeduid in gele kleur op een opmetingsplan dat er werd van opgemaakt door de heer Kris Audenaert, landmeter-expert, te Lochristi, op 17 januari 2022.
KI: € 964,00. Bodemattest: blanco.
Volgens het Gewestplan Gentse en Kanaalzone, goedgekeurd op 14/09/1977, is de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het verkochte goed: woongebied en op 28/10/1998 aangepast voor een achtergelegen deel van het perceel: natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten. Voor het verkochte goed is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent van toepassing, goedgekeurd op 16 december 2005, maar is het goed niet gelegen in een deelgebied waarvoor voorschriften werden vastgelegd; GVG, GVV, GMO, GVKR. Gedeeltelijk gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
De koper zal het genot en het vrije gebruik van het verkochte goed verkrijgen nadat hij de prijs, de kosten en alle bijkomende lasten in hoofdsom en eventuele interesten heeft betaald. Kosten te betalen binnen de 5 dagen na verkoop, koopsom te betalen binnen de 6 weken

Algemene informatie

  • Vrij vanafBij de akte
  • PandtypeGarage
  • Kadastraal inkomen964 €

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenwoongebied
  • overstromingsgebiedGedeeltelijk gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Online verkoop

Doe een bod van

450.000 €

Verkoop informatie

Logo van partner Biddit

Startdatum: 14/02/2023 14:00

Einddatum: 22/02/2023 14:00

Geen bod: 1.000 €

De fiche bekijken op Biddit.be

Verkocht door de notaris Henrist, De Mulder & Bultereys, Geassocieerde Notarissen

Bezoekgegevens

-Zonder afspraak en zonder aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper of/en de notaris gedurende een periode vanaf de publicatie tot 22 februari 2023 om 14u.