Presentatiebeeld van het pand n° 236013

In verband met dit goed

Referentie: 236013


Gemeente STABROEK (Hoevenen) – Hooghuisstraat
Gunstig gelegen perceel bouwgrond voor het oprichten van een eengezinswoning in een rustige straat.
Zijnde lot 5 van de verkaveling : breedte : 12,25 meter.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
- Bouwvergunning de dato 25 juli 2007 onder nummer 2007/00162 voor “wegen-, riolerings- en omgevingswerken als voorbereiding op de ontwikkeling van de verdere wijk”;
- Stedenbouwkundige bestemming: woongebieden;
- Geen maatregelen titel VI hoofdstuk III en IV VCRO;
- Geen voorkooprecht artikel 2.4.1 VCRO;
- Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden de dato 14 juni 2021 onder nummer OMV_2021002816;
- Geen voorkeurs- of projectbesluit.
Volume volgens de stedenbouwkundige voorschriften :
- tot op een diepte van 9m:
- schuin dak: 3 bouwlagen, waarvan 1 onder schuin dak;
- of plat dak: twee bouwlagen zonder dakverdieping.
- Het bouwprofiel wordt bindend gemaakt voor de woning
door de stedenbouwkundige vergunning welke het eerst
wordt afgeleverd.
- tussen 9m en 13m diepte: maximum 2 bouwlagen;
- tussen 13m en 17m diepte : maximum 1 bouwlaag.
Bebouwbare oppervlakte garage: maximum binnen de strook
voor garages, zoals aangeduid op het omgevingsplan nieuwe
toestand.
Bouwlaag garage: 1 bouwlaag.
Plankosten 1.050 euro + BTW
Aandeel verkavelingsakte 750 euro + BTW
Voor verdere info mag U mailen naar : peter@stanot.be
De stedenbouwkundige informatie kan U bekomen bij STANOT Notarissen, Hoogeind 33 te 2940 Stabroek.

Algemene informatie

 • Vrij vanafBij de akte
 • PandtypeGronden

Bijkomende informatie

 • Type van constructieHuis

Gebouw en tuin gegevens

 • Oppervlakte kadaster346m2
 • Breedte van de grond aan de straatkant12m

Financiële gegevens

 • Kadastraal inkomen te bepalen

Stedelijke informatie

 • Verkavelingsvergunning
 • Stedenbouwkundige vergunning
 • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenwoongebied
 • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

 • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Uit de hand te koop

Gewenste prijs

175.000 €

Verkocht door de notaris STANOT

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.