Presentatiebeeld van het pand n° 236602

In verband met dit goed

Referentie: 236602


STAD BORGLOON, derde afdeling, deelgemeente KERNIEL
1. Een perceel boomgaard laag gelegen TUSSCHEN BEEK, gekend volgens kadaster sectie B, nummer 0718BP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van drieënzeventig aren tweeëntachtig centiaren (73a 82ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zevenenzeventig euro (€ 77,00).
2. Een landgebouw gelegen aan de GROENSTRAAT 2+, gekend volgens kadaster sectie B, nummer 0718CP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van twintig centiaren (20ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zes euro (€ 6,00).
Deze 2 percelen worden in blok verkocht, aangezien ze in feite 1 geheel vormen.
De percelen zijn verpacht.
P-score A.
De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag. Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notarissen HOUGAERTS & PEYLS te Tongeren, Sint-Maternuswal 1, uiterlijk op 25 APRIL 2023 om 12.00 uur. De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 26 APRIL 2023 om 11.00 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver. De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent. Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden volgens de voorschriften van de pachtwet per aangetekende brief. Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt volgens de voorschriften van de pachtwet, zal de notaris de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.

Algemene informatie

  • Vrij vanafAndere
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen83 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster7402m2

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenLandschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Uit de hand te koop

Bieden vanaf

31.458 €

Verkocht door de notaris NOTARISKANTOOR HOUGAERTS & PEYLS

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.