Presentatiebeeld van het pand n° 236603

In verband met dit goed

Referentie: 236603


STAD TONGEREN, zeventiende afdeling, deelgemeente PIRINGEN
1. Een perceel bouwland gelegen TOMVELD, gekend volgens kadaster sectie B, nummer 0531AP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van vijftig aren zesenzeventig centiaren (50a 76ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierennegentig euro (€ 36,00).
2. Een perceel bouwland gelegen TOMVELD, gekend volgens kadaster sectie B, nummer 0532AP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van vierenveertig aren tweeëntachtig centiaren (44a 82ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierennegentig euro (€ 31,00).
Deze 2 percelen worden in blok verkocht, aangezien ze in feite 1 geheel vormen.
De percelen zijn verpacht.
P-score A.
De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag. Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notarissen HOUGAERTS & PEYLS te Tongeren, Sint-Maternuswal 1, uiterlijk op 25 APRIL 2023 om 12.00 uur. De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 26 APRIL 2023 om 11.00 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver. De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent. Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden volgens de voorschriften van de pachtwet per aangetekende brief. Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt volgens de voorschriften van de pachtwet, zal de notaris de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.

Algemene informatie

  • Vrij vanafTe bepalen
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen67 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster9558m2

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenAgrarisch gebied
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisAndere
  • Ander type van inventarisVastgesteld Landschapsatlasrelict: 'Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont'

Uit de hand te koop

Bieden vanaf

43.011 €

Verkocht door de notaris NOTARISKANTOOR HOUGAERTS & PEYLS

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.