Presentatiebeeld van het pand n° 242513

In verband met dit goed

Referentie: 242513


Openbare verkoop van twee percelen landbouwgrond en een weg, gelegen te AALTER (POEKE), ‘Groten Beekwijk’, gekend volgens recente kadastrale legger onder sectie A, nummers 1025 P0000, 1026 P0000 en 1028 P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van 3ha 5a 10ca en een gezamenlijk K.I. van € 173,00.
Volgens gewestplan Eeklo-Aalter gelegen in agrarisch gebied.
Niet gelegen in een risicozone voor overstromingen, een signaalgebied, een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone. Perceelscore D (middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat).
Niet beschermd als onroerend erfgoed of opgenomen in een inventaris.
Enkel voor perceel 1026 P0000: erfdienstbaarheid van openbaar nut: erfdienstbare strook van 5 m langs waterlopen van 2e en 3e categorie i.f.v. ruimingswerken.
Blanco bodemattesten.
De gronden zijn verpacht.
Alle bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar op het kantoor van notaris Roel Mondelaers, te Aalter. (Dossierbeheerder: Friederike Debrabandere – rechtstreekse lijn: 09/216.74.15 – e-mail: friederike.debrabandere.129700@belnot.be)
Alle kandidaat-kopers dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart.
Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn of drager van een volmacht, te bekomen op het kantoor van de notaris. Zij worden eveneens verzocht hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract mee te brengen.
Voor vennootschappen wordt verzocht de oprichtingsakte, wijzigingen en publicaties in het Belgisch Staatsblad mee te brengen.

Algemene informatie

  • Vrij vanafAndere
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen173 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster30510m2

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenAgrarisch gebied
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Documenten en bijlagen

Openbare verkoop

Instelprijs

Prijs niet bekend gemaakt

Enige zitting

Datum: 23/06/2023

Tijd: 15:00

Adres: café Den Arrivée Lodorp 97,, 9880 Aalter

Deze openbare verkoop heeft slechts één zitdag

Verkocht door de notaris NOTARISKANTOOR ROEL MONDELAERS

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.

Bezoekgegevens

Vrij te bezichtigen