Presentatiebeeld van het pand n° 245292

In verband met dit goed

Referentie: 245292


Lot 3 Bontegem, WIEZE, gekend onder sectie B nummer 585 (P0000)

Een perceel grond (kadastraal bekend als weiland) genaamd GROOT GARENVELD, gekend onder sectie B nummer 585 (P0000) groot 4200 vierkante meter.
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd): 26 euro,-

Bijkomende info:
- verpacht
- geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt
- recente stedenbouwkundige bestemming: agrarische gebieden
- niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Codex, en dat er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is
- geen voorkooprecht zoals vermeld in artikel 2.4.1 van de Codex of in artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten
- geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of verkavelingsvergunning van toepassing is
- niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit
- niet gelegen in een watergevoelig openruimtegebied
- Blanco bodemattest
- niet gelegen in één van de risicozones voor overstroming
- P-score : A
- niet gelegen is in een signaalgebied
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone of een afgebakend overstromingsgebied
- erfdienstbaarheden in het voordeel van: ELIA
- bezwaard met een buurtweg nummer 68
- bezwaard met een buurtweg nummer 70

Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van de notaris. Echtgenoten die wensen te kopen, dienen beiden aanwezig te zijn op de openbare verkoping.

Algemene informatie

  • Vrij vanafTe bepalen
  • PandtypeGronden

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster4200m2

Financiële gegevens

  • Kadastraal inkomen te bepalen

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenAgrarisch gebied

Openbare verkoop

Instelprijs

Prijs niet bekend gemaakt

Eerste Zitdag

Datum: 28/09/2023

Tijd: 14:00

Adres: Brasserie Bierboom Onze-Lieve-Vrouwstraat 1, 9280 Lebbeke

Verkocht door de notaris Notaris Caroline De Herdt

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.