Presentatiebeeld van het pand n° 245798

In verband met dit goed

Referentie: 245798


GEMEENTE WAASMUNSTER - eerste afdeling
Percelen grond, gelegen te Waasmunster, Wolfelaere (aan de Doornijkstraat), ten kadaster gekend volgens titel sectie A, nummer 150G en deel van 150H en volgens recent kadastraal uittreksel (legger de dato 28/3/2023), sectie A, nummers 150K P0000 met een oppervlakte van éénendertig are veertig centiare (31a 40ca) en 150L P0000, met een oppervlakte van zevenentwintig are vijftig centiare (27a 50ca).

Verpacht sinds december 2013.

Stedenbouwkundige inlichtingen
Gelegen volgens het gewestplan in agrarisch gebied, gdv, gvv
Voorkooprecht Vlaamse Waterweg
Blanco bodemattest dd. 31/3/2023
Niet gelegen in een risicozone voor overstroming, perceelscore A.
Onroerend erfgoed: niet opgenomen in een vastgestelde inventaris – niet beschermd.

VERKOOPDAG: maandag 18 september 2023 om 15.00 uur,
in Parochiezaal Sint-Janskring, Sijpstraat 80, 9250 Waasmunster.

Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig of behoorlijk gemachtigd te zijn.
Kandidaat-kopers gelieven hun trouwboekje en huwelijkscontract mee te brengen.
Kopers die kopen voor vennootschappen dienen de oprichtingsakte, wijzigingen en publicaties in het Belgische Staatsblad mee te brengen.

Algemene informatie

  • Vrij vanafAndere
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen20 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster5890m2

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenagrarisch gebied
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Openbare verkoop

Instelprijs

Prijs niet bekend gemaakt

Enige zitting

Datum: 18/09/2023

Tijd: 15:00

Adres: Sijpstraat 80, 9250 Waasmunster

Deze openbare verkoop heeft slechts één zitdag

Verkocht door de notaris Liesbeth MULLER Notaris

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.