Presentatiebeeld van het pand n° 247856

In verband met dit goed

Referentie: 247856


Een perceel grond met te slopen gebouw (voormalig restaurantgebouw Bekaert), gelegen te Zwevegem, nabij de Blokkestraat, met een oppervlakte van 29a 97ca (kadastrale gegevens: sectie A, deel van nummer 531V3 P0000).
Het perceel is te bestemmen voor een sport gerelateerde functie, dan wel een complementaire activiteit aan de reeds aanwezige functies in het Z-centrum.
Bij interesse wordt u uitgenodigd om tussen 27 september 2023 en 27 oktober 2023 om 16 uur een afspraak te maken met het notariskantoor, teneinde een onvoorwaardelijk bod in gesloten omslag te overhandigen op het kantoor. Hierbij vermeldt u uw identiteitsgegevens en telefoonnummer.
Als u een bod doet, zal u uitgenodigd worden om aanwezig te zijn bij de opening van de omslagen, alwaar aan de aanwezige bieders de mogelijkheid zal worden gegeven om, na kennisname van het hoogste bod, een laatste finaal bod uit te brengen.

Algemene informatie

  • Vrij vanafBij de akte
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen64.839 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster62562m2

Energiegegevens

  • Andere opmerkingencertificaatnummer 20230818-0012092092-NR-1: energielabel: X = onbepaald

Stedelijke informatie

  • Stedenbouwkundige vergunning
  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenSolitaire vakantiewoningen - Interfluvium + afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk
  • overstromingsgebiedPARTIALLY_IN_A_FLOOD_AREA

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Uit de hand te koop

Gewenste prijs

650.000 €

Verkocht door de notaris Devos, Turpyn, Mullie & Voet, notarissenassociatie

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.