Presentatiebeeld van het pand n° 248190

In verband met dit goed

Referentie: 248190


Gemeente Heers – tiende afdeling / Vechmaal
Een bouwland, gelegen ter plaatse genaamd "Heidel", gekend volgens huidig kadaster sectie B, nummer 91A P0000, groot 06a70ca.
Kadastraal inkomen: € 4,00

Het perceel is verpacht
Bestemming: agrarisch gebied
Erfgoed: Vastgesteld landschapsatlasrelict “Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal) ingevolge het besluit van 23 december 2016

De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag.
Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren, Luikersteenweg 265, uiterlijk op vrijdag 27 oktober 2023 om 12.00 uur.
De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op woensdag 8 november 2023 om 10.30 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper.
De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed.
De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent. Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden middels kennisgeving van een ontwerp van de akte opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop. Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt binnen de maand na kennisgeving van het ontwerp van de akte, zal de notaris de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.

Algemene informatie

  • Vrij vanafAndere
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen4 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster670m2

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenAgrarisch gebied
  • overstromingsgebiedENTIRELY_IN_A_FLOOD_AREA

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisJa
  • Type inventarisBeschermd landschap

Uit de hand te koop

Gewenste prijs

1.675 €

Verkocht door de notaris Notaris Jean-Marie THIJS

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.