Presentatiebeeld van het pand n° 253979

In verband met dit goed

Referentie: 253979


STAD BORGLOON, eerste afdeling, deelgemeente BORGLOON
1. Een perceel landbouwgrond gelegen Boeshoven Veld, gekend volgens kadaster sectie C, nummer 0787AP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare tweeënvijftig are achtenzeventig centiare (1 ha 52 a 78 ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zesennegentig euro (€ 96,00).
2. Een perceel landbouwgrond gelegen Boeshoven Veld, gekend volgens kadaster sectie C nummer 0794AP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van twaalf are negentig centiare (12 a 90 ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: acht euro (€ 8,00).
Deze 2 percelen worden in blok verkocht, aangezien ze in feite 1 geheel vormen.
De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag. Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notarissen HOUGAERTS & PEYLS te Tongeren, Sint-Maternuswal 1, uiterlijk op 22 APRIL 2024 om 11.00 uur. De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 25 APRIL 2024 om 14.30 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver. De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent. Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden volgens de voorschriften van de pachtwet per aangetekende brief, uiterlijk binnen de acht dagen na de opening van de inschrijvingen. Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt volgens de voorschriften van de pachtwet, zal de notaris de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.
De vermelde prijs is de instelprijs.
P score: A

Algemene informatie

  • Vrij vanafTe bepalen
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen104 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster16568m2

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenagrarisch gebied
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Uit de hand te koop

Bieden vanaf

82.840 €

Verkocht door de notaris NOTARISKANTOOR HOUGAERTS & PEYLS

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.