Presentatiebeeld van het pand n° 257210

In verband met dit goed

Referentie: 257210


GEMEENTE KORTESSEM, vierde afdeling, deelgemeente VLIERMAAL
Een boomgaard op en met grond en aanhorigheden gelegen Schoenhagen Veld, gekadastreerd of het geweest, volgens kadaster sectie G, nummer 0205DP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van éénendertig are zesenveertig centiare (31 a 46 ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: eenentwintig euro (€ 21,00).
De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag. Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notarissen HOUGAERTS & PEYLS te Tongeren, Sint-Maternuswal 1, uiterlijk op 24 JUNI 2024 om 11.00 uur. De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 27 JUNI 2024 om 14.00 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver. De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent. Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden volgens de voorschriften van de pachtwet per aangetekende brief, uiterlijk binnen de acht dagen na de opening van de inschrijvingen. Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt volgens de voorschriften van de pachtwet, zal de notaris de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.
De vermelde prijs is de instelprijs.
P score: A

Algemene informatie

  • Vrij vanafTe bepalen
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen21 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster3146m2

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenagrarisch gebied
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Uit de hand te koop

Bieden vanaf

16.000 €

Verkocht door de notaris NOTARISKANTOOR HOUGAERTS & PEYLS

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.