Presentatiebeeld van het pand n° 258385

In verband met dit goed

Referentie: 258385


GEMEENTE KORTESSEM, vierde afdeling, deelgemeente VLIERMAAL
Een perceel landbouwgrond gelegen Het Hoge Root, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0466AP0000, met een oppervlakte van vijfenveertig are zesennegentig centiare (45 a 96 ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: achtentwintig euro (€ 28,00).

INSTELPRIJS € 23.000

De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag en aan de voorwaarden zoals opgenomen in de ontwerpaktes. Daarin is ook opgenomen of de goederen verpacht zijn en of er voorkooprechten gelden. Deze zijn te vinden onderaan deze pagina bij de bijlagen.

De clausules betreffende de pacht of andere voorkooprechten zijn in de ontwerpaktes opgenomen alsof deze voorkooprechten niet werden uitgeoefend, maar zullen aangepast worden in de definitieve aktes als dat wel het geval zou zijn.
De inschrijving gebeurt aan minstens het bedrag van de instelprijs die bij de goederen is vermeld.

Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notarissen Katharina PRAGT en Laura NEESEN te Tongeren, Koninksemsteenweg 190, uiterlijk op 24 juni 2024 om 17 uur. De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 26 juni 2024 om 10 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper.
De pachters en alle inschrijvers worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed (geen prijs uitgedrukt per vierkante meter of hectare) en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver.

Voorkooprechten
De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent. Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden volgens de voorschriften van de pachtwet per aangetekende brief, uiterlijk binnen de acht dagen na de opening van de inschrijvingen.
Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt volgens de voorschriften van de pachtwet, en er zijn geen andere voorkooprechten, zal de notaris in onderling overleg tussen verkoper en hoogste inschrijver een datum vastleggen voor het verlijden van de akte.
Indien er nog andere voorkooprechten moeten aangeboden worden nadat de pachter zijn recht niet heeft uitgeoefend, zal de notaris het recht van voorkoop nog aanbieden. Als ook dat voorkooprecht niet wordt uitgeoefend zal de notaris de verkoper en de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met het notariskantoor NOTARIX, geassocieerde notarissen PRAGT en NEESEN te Tongeren, Koninksemsteenweg 190, tel. 012/23.11.37. P score: D

Algemene informatie

  • Vrij vanafTe bepalen
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen28 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster4596m2

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenAgrarisch gebied
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisNeen

Uit de hand te koop

Bieden vanaf

23.000 €

Verkocht door de notaris NOTARIX

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.

Bezoekgegevens

Vrij te bezichtigen