Presentatiebeeld van het pand n° 209004

In verband met dit goed

Referentie: 209004


OPENBARE VERKOPING VAN EEN PERCEEL STADSBOUWGRONDBESTEMD VOOR EEN COMPACTE PARKWONING aan de Luxemburgstraat, verkaveling ‘Clementwijk’ (lot 20)
Notaris Dominique DE KESEL te Sint-Niklaas zal op nagemelde zitdag definitief toewijzen:
STAD SINT-NIKLAAS (Eerste afdeling)
Een perceel bouwgrond, sie A nr. 1207Y P0000, opp. volgens meting van 140 m².
Ook inbegrepen in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 1) 1/36e van een perceel grond, sie A nr. 1207D2 P0000, opp. volgens meting van 29,40 m², voor gemeenschappelijke tuin voor loten 1 t.e.m. 24 van de verkaveling, gedeeltelijk belast met erfdienstbaarheid van overbouw t.v.v. lot 15, zijnde lot 25 en 2) 1/36e van een perceel grond, thans sie A nr. 1207E2 P0000, voor gemeenschappelijke tuin voor loten 1 t.e.m. 24, opp. volgens meting van 947,30 m², zijnde lot 26. Loten 25 en 26 zullen geplaatst worden onder het zakenrechtelijk statuut van gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak, zoals voorzien in artikelen 3.78 en 3.82 van het Burgerlijk Wetboek.
Algemene inlichtingen: - Stedenbouw: 1) vg 5/06/12: uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken, wg; 3) gdv art. 6.1.1 of 6.1.41-6.1.43 VCRO; 4) gvk; art. 2.4.1 VCRO of art. 34 decreet complexe projecten; 5) vv 11/6/15 (verkavelen grond in 27 loten (veld 14) - gemeentelijk dossiernummer 46021/38598/V/SN800/1), verkavelingsakte 1/8/17; 6) geen complex project; stedenbouwkundig uittreksel: 06/12/21; - Geen bos - NOG; - OVAM: blanco 04/01/22; - KLIM: geen resultaat; - Geen gvk; - Erfgoed: gebied gn archeologie - Bouwverplichting: ééngezinswoning; indienen bouwaanvr. binnen 12 mndn na toewijs; start nieuwbouw binnen 2 jaar, te rekenen vanaf datum verlenen vg; realisatie nieuwbouw binnen 5 jaar na toewijs; - Persoonlijke bewoningsplicht: binnen 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van het verlenen van de vg gedurende min. 10 jaar; - Bijzondere bouwvoorschriften inzake energiezuinigheid; - Borgsom tot waarborg uitvoering project te storten t.v.v. stad Sint-Niklaas t.b.v. 10 % van koopsom binnen 30 dagen na toewijs; Voorwaarden waaraan bieders dienen te voldoen: natuurlijke personen, geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder v.e. vennootschap waarin zij een woning of bouwgrond hebben ingebracht. – Beschikbaar na betaling van koopsom, borg en onkosten.
SLECHTS INGESTELD: 45.316,85 EUR
ENIGE ZITDAG: MAANDAG 31 JANUARI 2022
om 14.30 uur in de ontvangstzaal in het Stadhuis te Sint-Niklaas, Grote Markt 1.
Verkoopsvoorwaarden en nadere inlichtingen zijn te bekomen op het kantoor van Notaris Dominique DE KESEL te 9100 Sint-Niklaas, Pastorijstraat 29 Tel. 03/776.49.65. Website: www.notarisdekesel.be Email: dominique.dekesel@belnot.be

Algemene informatie

 • Vrij vanafTe bepalen
 • PandtypeGronden
 • Kadastraal inkomen1 €

Bijkomende informatie

 • Type van constructieHuis

Gebouw en tuin gegevens

 • Street-front land
 • Oppervlakte kadaster140m2

Faciliteit gegevens

 • Nabijgelegen bus

Stedelijke informatie

 • Bouwverplichting
 • Verkavelingsvergunning
 • Stedenbouwkundige vergunning
 • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenwoongebied
 • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

 • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisJa

Documenten en bijlagen

Openbare verkoop

Instelprijs

45.317 €

Enige zitting

Datum: 31/01/2022

Tijd: 14:30

Adres: aan de Luxemburgstraat (lot 20), 9100 Sint-Niklaas

Lot: 20

Deze openbare verkoop heeft slechts één zitdag

Verkocht door de notaris NOTARIS DOMINIQUE DE KESEL

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.