Presentatiebeeld van het pand n° 213847

In verband met dit goed

Referentie: 213847


Indeling:
- onder: hal, woonkamer, keuken, badkamer met toilet, wasplaats, grote kelder, overdekt terras, tuin en aanliggende garage.
- boven: 4 slaapkamers, berging (met leidingen voor mogelijks een badkamer), zolder.

Gebruikstoestand : De verkoper mag de woning kosteloos blijven bewonen tot twaalf (12) weken na de ondertekening van het proces-verbaal van toewijzing.
De koper zal het genot van het verkochte goed verkrijgen nadat hij de prijs, de kosten en alle bijkomende lasten in hoofdsom en eventuele interesten heeft betaald (binnen de zes weken) maar ten vroegste 12 weken na de ondertekening van het proces-verbaal van toewijzing, tenzij de verkoper eerder de woning verlaat.

Stedenbouw :
1. stedenbouwkundige vergunning: voor het oprichten van een woning op 18 juni 1991 (referte: 1991/00132);
2. Bestemming: plannenregister: woongebied;
3. geen rechterlijke of bestuurlijke maatregelen opgelegd;
4. geen voorkooprecht RUP van toepassing;
5. verkavelingsvergunning dd. 10 maart 1987 (referte V1071);
6. geen aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied";
7. geen voorkeursbesluit of projectbesluit.

Risico- / overstromingsgevoelig gebied: niet gelegen in een risicozone voor overstromingen, niet in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied; niet in afgebakend overstromingsgebied of – oeverzone.

Onroerend erfgoed: opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed “Tuinwijk bij de Metaalfabrieken van Overpelt-Lommel” onder ID 15108 met URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15108, vastgesteld bij Ministerieel Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg van 16 januari 2018.
EPC : 264kWh/m²jaar; unieke code van het certificaat is 20211020-0024813.

Elektrische installatie: Bij proces-verbaal van 3 november 2021 werd door Technisch Bureau Verbrugghen vastgesteld dat de installatie niet voldoet aan de voorschriften van het Boek 1.

Bodemtoestand : attest dd. 18 oktober 2021, Inhoud luidt :
"2. Inhoud van het bodemattest
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 BIJKOMEND ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

Stookolietank: een bovengrondse stookolietank bevindt in de kelder, eerste keer gevuld voor 1 augustus 1995, geen keuringsattest, tank niet meer in gebruik aangezien de woning wordt verwarmd op gas.
De eventuele kosten voor de controle, de eventuele kosten van vervanging of verwijdering van de tank en bodemsanering worden ten laste van de koper gelegd en de verkoper wordt ontslagen van enige aansprakelijkheid aangaande. De stookolietank wordt aldus in zijn huidige staat overgedragen.

Leegstand : het goed is niet opgenomen in het register van leegstaande gebouwen en/of woningen, niet in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, niet op de lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen noch op de lijst ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

KLIM: niet gelegen in de directe nabijheid van transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen en geen wettelijke erfdienstbaarheden aanwezig ten gunste van entiteiten die aangesloten zijn aan voormelde database.

Algemene informatie

 • Vrij op23/08/2022
 • Gebouw1992
 • PandtypeHuizen
 • Oppervlakte van het woongedeelte173m2
 • Kadastraal inkomen743 €
 • Aantal gevels4

Samenstelling

 • 4 slaapkamers
 • 1 badkamer
 • Zolder
 • Kelder
 • Ingerichte keuken
 • Washok
 • Woonkamer

Bijkomende informatie

 • Terras
 • Aantal parkeerplaatsen binnen1

Gebouw en tuin gegevens

 • Tuin
 • Oppervlakte kadaster600m2

Energiegegevens

 • Energiescore (kengetal) van het EPC264 kWh/m2
 • Unieke code van het EPC-certificaat20211020-0024813

Stedelijke informatie

 • Verkavelingsvergunning
 • Stedenbouwkundige vergunning
 • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenWoongebied
 • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Online verkoop

Doe een bod van

250.000 €

Verkoop informatie

Afgesloten verkoop
Logo van partner Biddit

Startdatum: 09/05/2022 10:00

Einddatum: 17/05/2022 10:00

Geen bod: 1.000 €

De fiche bekijken op Biddit.be

Verkocht door de notaris FLEMINGS & JANSEN

Bezoekgegevens

Elke zat. van 14u-16u, vanaf 23/4 tem 7/5, en op woe. 27/4 van 14u-16u

Virtueel bezoek

Ontdek het vastgoed tijdens een virtueel bezoek

Nu bezoeken