Presentatiebeeld van het pand n° 213697

In verband met dit goed

Referentie: 213697


Het betreft het perceel gelegen te Rutten ter plaatse genaamd 'Tots Kuilen' (sectie B nummer 480A). Volgens Vlaams Gewestplan gelegen in agrarisch gebied. Digitale boswijzer Vlaanderen 2018 : geen bos. Groenkaart Vlaanderen 2018 : Hoog groen. Gebieden van het VEN en het IVON : Grote Eenheid Natuur in ontwikkeling.
VERKOOP DOOR INSCHRIJVING ONDER GESLOTEN OMSLAG
De instelprijs bedraagt € 3.000,00. De inschrijving dient te gebeuren onder gesloten omslag, die aan Notaris Rembert VAN BAEL, Graanmarkt 1, 3700 Tongeren, tijdens de kantooruren, uiterlijk op 30 mei 2022, om 15.00 uur, bezorgd dient te worden tegen ontvangstbewijs; het kantoor is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 u tot 12.30 u en van 14.00 u tot 18.30 u; op dinsdag van 09.00 u tot 12.30 u en van 14.00 u tot 19.00 u; op vrijdag van 09.00 u tot 13.00 u. Inschrijvingen dienen onvoorwaardelijk te zijn en uitgebracht te worden zonder opschortende voorwaarden. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld. Op 30 mei 2022 om 15.00 uur worden de gesloten omslagen met de inschrijvingen opengemaakt op het kantoor van Notaris VAN BAEL, in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de verkoper. Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.

Algemene informatie

  • Vrij vanafBij de akte
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen9 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster2281m2

Uit de hand te koop

Bieden vanaf

3.000 €

Verkocht door de notaris Notaris Rembert VAN BAEL

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.