Presentatiebeeld van het pand n° 230560

In verband met dit goed

Referentie: 230560


Kantoorgebouw gelegen in het complex “Sint-Michiels” te 9000 Gent, sectie F, nr. 1233 G P0081 en 1233G P0084 . K.I.: € 6631,00 euro.
IND.: Kantoorgebouw gelegen op de binnenkoer van het complex met op het gelijkvloers de inkomruimte met balie, burelen, sanitair, keuken en bergruimte, traphal naar de eerste verdieping met eveneens burelen, sanitair en bergruimte.
Vrij na betaling koopsom en kosten maar ten vroegste vanaf 7/11/2022
STEDENBOUW: verg. dd. 15/02/2001 voor oprichting van een complex met 78 woongelegenheden, kantoor- en handelsruimtes (wijziging vergunning 11/03/1999 en 12 mei 1999), verg. dd. 12/05/1999 voor het slopen van een woning en het oprichten van een complex met kantoorruimtes en 21 woongelegenheden, verg. 4/03/1999 voor het oprichten van 45 woongelegenheden en handelsruimtes; verg. 3 september 1998 voor oprichten van 45 woongelegenheden en handelsruimtes, verg. 22/08/1996 voor het oprichten van een multifunctioneel complex met 3 handelsruimtes en 7 appartementen (kant Onderbergen) en 20 appartementen (kant Wilderoosstraat); aktename 30/05/2020 voor exploiteren kantoorruimte ; aktename 30/01/2020 voor veranderen van vergunde kantoren
geen dagvaarding; volgens gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde; GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent, doch niet gelegen in deelgebied waarvoor voorschriften werden vastgelegd; BPA “Binnenstad – deel ST-Michiels”, groter geheel is opgenomen op de lijst van beschermde monumenten, alsook op de lijst van beschermde stad- en dorpsgezichten. Groter geheel maakt tevens deel uit van de inventaris archeologische zones “Historische stadskern van Gent”, alsook inventaris bouwkundig erfgoed “Hoekhuis” en “Stadswoningen”. Niet overstromingsgevoelig
EPC (niet-residentiele eenheid) : label C

Algemene informatie

  • Vrij op07/11/2022
  • PandtypeKantoren
  • Kadastraal inkomen6.631 €

Energiegegevens

  • RF-Energie labelC
  • Unieke code van het EPC-certificaat20210503-0002410476-RES-1

Stedelijke informatie

  • Stedenbouwkundige vergunning
  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenWoongebied met cultureel-historische en/of esthetische waarde
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisJa

Documenten en bijlagen

Online verkoop

Doe een bod van

495.000 €

Verkoop informatie

Afgesloten verkoop
Logo van partner Biddit

Startdatum: 18/10/2022 14:00

Einddatum: 26/10/2022 14:00

Geen bod: 1.000 €

De fiche bekijken op Biddit.be

Verkocht door de notaris Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen

Bezoekgegevens

Gelieve contact te nemen met mevrouw Mieke Ruys per mail (Mieke.Ruys@familiezorg.be) of telefonisch (0494/53.28.07)

Virtueel bezoek

Ontdek het vastgoed tijdens een virtueel bezoek

Nu bezoeken